+420 776 551 766

Práce s opravdovými nástroji

Přirozený rozvoj praktické inteligence

Dětský lesní klub Školička snů

Plnohodnotná alternativa předškolního vzdělávání pro děti od 3 let

Dětský lesní klub Školička snů

Dopřejte dětem možnost vyvíjet se v přirozeném prostředí

Dětský lesní klub Školička snů

podzim Společnými silami tvoříme „komunitu“, ve které má možnost každý promluvit a všichni jej berou vážně. Kde se pravidelně scházíme a o důležitých věcech rozhodujeme společně.

Vedeme děti k větší citlivosti vůči přírodě, vůči sobě samé/mu, vůči druhým, zkrátka vůči všemu živému. Snažíme se být dětem těmi správnými průvodci na jejich cestě a vytvářet jim bezpečné prostředí, kde mohou objevovat, experimentovat, dělat chyby a snažit se z nich poučit, dělat vlastní rozhodnutí a nést za ně následky pod laskavou ochranou dospělého,….

U nás si děti mohou vše vyzkoušet, v našich činnostech se zaměřujeme na praktické dovednosti, společně pečeme, vaříme, sbíráme byliny, stavíme, vyrábíme, tvoříme záhony a obděláváme půdu, staráme se o zahradu, zkrášlujeme prostor, který nám byl svěřený, pomáháme jeden druhému a zároveň se učíme hospodařit s vlastní energií tak, abychom neustále udržovali rovnováhu v braní a dávání.

Součástí programu je i hra na flétnu a pro předškoláky pavidelné předškolácké hodiny. Každé dítě má svůj „deníček“, kam si může volně kreslit, či je tato aktivita zahrnuta v programu pro všechny – je tak možné snadno sledovat grafomotorický vývoj dítěte.

Snažíme se v dětech rozvíjet smysl pro krásu nejen tvořením všeho druhu, ale také nasloucháním, vědomým pozorováním krásné přírody, hudbou, tancem, zpěvem a četbou krásných příběhů.

Důležitou součástí každého dne jsou „rituály“, většinou provázené písní, které pomáhají dětem lépe se ve dni i v činnostech zorientovat a získat tak větší pocit bezpečí. Máme tedy svolávací píseň, píseň před jídlem, před denní aktivitou, apod.

ilustracni 3

Při výpravách do přírody si uvědomujeme, že jsme tam jen hosté a snažíme se přírodě pomáhat, brát jen tolik kolik potřebujeme a vždy vyjádřit dík za její štědrost a laskavost. 

Naše pedagogika je inspirována mnoha různými směry, kterými jsme během naší cesty prošli, ať již je to lesní pedagogika, která je pro nás stěžejní,stejně tak jako pedagogika intuitivní, ale čerpáme též ze zkušeností z ekologického působení, z waldorfské pedagogiky, montessorri pedagogiky i z klasické pedagogiky.

Ctíme zákony přírody, tedy zákon přitažlivosti stejnorodého („vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá“), tíže (co je lehké stoupá, co těžké, klesá – věci, ale i myšlenky), rovnováhy v dávání a braní (chceš-li brát, musíš nejprve něco dát) i zákon zpětného působení („jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“, "co kdo zaseje, to také sklidí“) a snažíme se dětem tyto zákony ukazovat v každodenním prožívání.

Uvědomujeme si tak, že nic není náhoda a že jsme všichni neustále na cestě a máme se co učit. Pokud někdo v naší školičce prožívá bolest, snažíme se mu být tou správnou oporou, avšak nepovažujeme bolest za něco špatného, co bychom ze života měli vytěsňovat, snažíme se jí pouze zdravě předcházet.

Lesní školka

předŠkolička snů