+420 776 551 766

Jak funguje Školička snů?

V první řadě nutno podotknouti, že  začínáme, snažíme se a jsme neustále na cestě.

A jak tedy fungujeme?

  • Především na vzájemné důvěře, která je pro naše fungování stěžejní.
  • Pravidelné měsíční schůzky – scházíme se pravidelně jednou za měsíc a to buď v zázemí školky něbo na jiném, předem dohodnutém místě. Jedná se o organizační schůzky, ze kterých je vždy proveden zápis a na nichž se probírají témata, která rodiče během měsíce zapisují do sešitu k tomu určenému. Důležitá rozhodnutí děláme společně,avšak zřizovatelka dlk Školička snů má, vzhledem k největší odpovědnosti a nějvětší míře rizik, právo veta či právo v náhle nastalých situacích rozhodnout bez předchozí porady s rodiči.
  • Mailová komunikace – rodiče navzájem znají své mailové adresy a mohou vzájemně komunikovat bez ohledu na vedení dlk Školička snů. Důležité maily týkající se provozu dlk Školička snů jsou ve skryté kopii rozesílány všem rodičům.
  • Dovoz pitné vody – rodiče mají rozpis, podle kterého se střídají v dovozu pitné vody do zázemí školičky.
  • Brigády – v případě potřeby se ve školce konají společné brigády.
  • Aktivní spolupráce – rodiče aktivně, v rámci svých možností, pomáhají se zvelebováním školky a to sháněním materiálu, sponzorských darů či vlastní pomocí.
  • Slavnosti, jarmarky – ve školce se konají slavnosti (někdy bez přítomnosti rodičů) a jarmarky, na kterých se rodiče aktivně podílejí ať již výrobou na jarmark, výzdobou prostředí, přípravou občerstvení,….(výdělek z jarmarku je využit na zvelebení školičky, nákup potřebného materiálu atp.).
  • Rodiče mají možnost zázemí školičky využít, po dohodě s hlavní lektorkou, pro vlastní aktivity.
  • Adaptační proces je naprosto individuální a na dohodě s hlavní lektorkou.
  • Každou středu od 17:30 je možné (po předchozí dohodě) využít možnosti individuální schůzky s hlavní lektorkou, případně „rozhovoru o dítěti“, který slouží k co největšímu možnému individuálnímu přístupu k dětem.

tvoreni 62 tvoreni 68 ilustracni 3 1